Lugres, Pintassilgo e Siskins


Mist Lugres e Pintassilgo c/ sem selvagens 5kg - 8,25€
Mist Lugres e Pintassilgo c/ sem selvagens 25kg - 33,15€

Lugres/Siskins extra 3kg - 10,20€
Lugres/Siskins extra 20kg - 59,80€